logo

Our location

Our office is located in a modern building situated in a close proximity to the Expressway S52.

AUTO DESIGN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
43-300 Bielsko-Biała, ul. Towarowa 2
REGON: 240896660, NIP: 5472087413, KRS: 0000584178
reprezentowana przez:
Komplementariusza – AUTO DESIGN Sp. z o.o.
z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. Towarowa 2
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział  Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000568702,
kapitał zakładowy: 15.000,00zł, REGON: 362098777, NIP: 5472154813

kontakt

Contact details

Auto Design
sp. z. o.o. sp. komandytowa
ul. Towarowa 2
43-300 Bielsko-Biała
Poland

tel: +48 334994944
tel./fax: +48 334994988
e-mail: biuro@autodesign.pl

Contact form